Pasinaudokite ES parama

Patobulinkite pardavimų procesus internete

Jau galima teikti paraiškas pagal ES finansuojamą priemonę, kurios tikslas yra skatinti įmones skaitmenizuotis - ​​finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją internete

Finansavimas
iki 50000 €

Paraiškų teikimas
iki spalio 30 d.

Intensyvumas
50 %

Projekto trukmė
12 mėn. (+ pratęsimas)

Parama skirta kurti naujas arba tobulinti esamas e. komercijos / savitarnos sistemas

 • 25 000 EUR e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui 
 • 25 000 EUR vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai)
 • 50 000 EUR vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją)

Priimkite sprendimą perkelti pardavimus į kitą lygį, o toliau viskuo pasirūpinsime mes

 • Projekto parengimas - mūsų patikimi partneriai jums ne tik padės parengti ir pateikti paraišką,bet ir administruos projektą iki jo sėkmingo įgyvendinimo
 • Techninė specifikacija ir projekto valdymas - komanda, sėkmingai įgyvendinanti pagal skirtingas ES programas finansuojamus projektus, parengs rekomandacijas ir jūsų sumanymus pavers skaitmeniniais
 • 50 000 EUR e. pardavimo sandorių sprendimų diegimui ir produktų vaizdinei konfigūracijai

DUK

Ar mano įmonė atitinka reikalavimus?

Parama yra skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), atitinkančioms kriterijus:

 • Darbuotojų skaičius iki 250 ir metinės pajamos iki 50 mln. € arba turto balansinė vertė iki 43 mln. €;
  Veikia ne trumpiau kaip vienerius metus (įsteigta ne vėliau nei 2022-06);
 • Nepatiria sunkumų;
 • metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius 2 finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 (šimtas tūkstančių) eurų.
 • MVĮ vykdoma veikla atitinka MTEP ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepciją (taikoma tik Sostinės regionui);
 • Nėra gavę finansavimo pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“;
 • Vertinama, kiek ir kokias skaitmenines technologijas MVĮ naudos praėjus 1 metams po projekto įgyvendinimo. Reikia pasirinkti ne mažiau kaip 7 skaitmenines technologijas iš 12:
  1) internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50 proc. dirbančių darbuotojų
  2) IRT specialistų ištekliai
  3) naudojamas spartusis internetas (ne mažiau kaip 30 Mbps)
  4) mobilieji interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20 proc. MVĮ darbuotojų
  5) interneto svetainė
  6) interneto svetainė su sudėtingomis funkcijomis
  7) socialiniai tinklai
  8) mokama reklama internete
  9) MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas
  10) automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas
  11) e. komercijos internetinė prekyba sudaro ne mažiau kaip 1 proc. visos apyvartos
  12) „verslo vartotojui“ (B2C) internetinė prekyba sudaro daugiau kaip 10 proc. visos internetinės prekybos.  

Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamomis.

Ar padedate su projekto paraiškos teikimo procesu?

Mūsų patikimi partneriai jums ne tik padės parengti ir pateikti paraišką, bet ir administruos projektą iki jo sėkmingo įgyvendinimo.

Kokios išlaidos yra tinkamos?

 • su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, darbų pirkimo išlaidos;
 • netiesioginės išlaidos (iki 7 proc.).

Kokios išlaidos yra netinkamos?

 • nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (pvz. palūkanos, naudoto turto įsigijimas, baudos, projekto rengimo išlaidos, PVM);
 • fotografavimo, filmavimo ir kitos paslaugos, kurios yra rinkodaros dalis ir nesusijusios su remiama veikla;
 • naujos išteklių valdymo sistemos diegimas;
 • atskiri e. pardavimo sandorių sprendimo funkcionalumų tobulinimai;
 • prisijungimo prie el. prekyviečių (pvz.: etsy, amazon, ebay, alibaba) išlaidos (pavyzdžiui komisiniai mokesčiai, narystės mokesčiai ir pan.);
 • neįvardytos kaip tinkamos finansuoti išlaidos.